Pilates Taťána

P I L A T E S
T A Ť Á N A .CZ

Aktuální
kurzy

Aktuálně platný rozvrh najdete na https://pilatestatana.webooker.eu/


Individuální a firemní hodiny

Firemní hodina je skupinové cvičení zaměstnanců na pracovišti, které platí zaměstnavatel.
Více informací o firemních hodinách naleznete na www.FitWork.cz

Nenašli jste vhodnou hodinu? Napište mi kde a kdy byste měli o cvičení zájem.

Připravované
hodiny
Individuální
a
Firemní
hodiny
Pilates
Koncepce
Reference
Kontakt

Pilates Taťána