Pilates Taťána

P I L A T E S
T A Ť Á N A .CZ

Aktuální
kurzy

Firemní a individuelní cvičení

Kromě předplacených skupinových lekcí (kurzů) nabízím také individuální a firemní hodiny Pilates.

Firemní hodina

je skupinová lekce Pilates poskytovaná během pracovního dne přímo na pracovišti.
Pilates lze pojmout jako formu BOZP kancelářských pracovníků. Firemní hodiny zpravidla platí zaměstnavatel, v rámci zaměstnaneckých výhod pro své pracovníky, ale může jít i o iniciativu skupiny zaměstnanců, kteří si tyto služby objednají.

Více o cvičení na pracovišti se dozvíte na www.FitWork.cz

Individuálni hodina

je hodina Pilates připravená podle potřeb a možností pro jednotlivce. Hodina probíhá dle dohody doma, na pracovišti nebo v tělocvičně.


Pro objednání a více informací o firemních a individuálních hodinách mne kontaktujte.

Připravované
hodiny
Individuální
a
Firemní
hodiny
Pilates
Koncepce
Reference
Kontakt

Pilates Taťána