Pilates Taťána

P I L A T E S
T A Ť Á N A .CZ

Aktuální
kurzy

Fáze hodiny:

 • protažení ve stoje
 • přechod na podložku, většinou zařazuji náročnější cviky v kočce, v prknu
 • hlavní část cvičení vleže, která je kombinací pozic vleže na břiše, na zádech, na boku; jsou zde pasáže posilovací, protahovací, uvolňovací i rehabilitační
 • závěr ve stoje, jednoduchý footwork, balanční pozice, dýchání

Specifika mých hodin:

 • hodiny jsou bez hudby, jakákoli hudba odvádí pozornost, kterou by cvičenci měli zaměřit na své pocity a na každý svůj pohyb
 • při hodinách důsledně a neustále opakuji správné pozice všech tělesných partií, je to nezbytná součást správné fixace cviků a vytvoření svalové paměti
 • snažím se vytvořit příjemné klima, nikoho nenutím k výkonům, které jsou nad jeho možnosti, nabádám k odpočinku, uvolnění a naslouchání vlastního těla, protože vůli musíte trénovat Vy sami, já Vás jen provázím správným cvičením
 • při hodinách se snažím sama necvičit a více chodit mezi cvičenci o jemně je opravovat a kontrolovat
 • kapacita osob na kurzu je omezená, to mi dává možnost zachovat skupiny výkonnostně smíšené, domnívám se, že takto přirozeně utvořená skupina se vzájemně lépe podporuje a motivuje
 • dýchání je pro správné a efektivní cvičení klíčové, ale to důležité je zkrátka dýchat, ne neustále přemýšlet, jestli má být teď nádech nebo výdech.
 • pokud mi odvaha dovolí, navrhuji na svých kurzech všem tykání, věřím, že se tak vytváří uvolněnější a přátelštější atmosféra
 • zajímám se o Jógu, metodu Ludmily Mojžíšové a další rehabilitační techniky, které také zařazuji do svých hodin
 • pokud máte nějaké vážnější zdravotní problémy, můžete se mi svěřit a cviky přizpůsobíme

Využívané pomůcky:

 • momentálně využívám Overbally, Pilates towel (cop), Magic circle
 • plánuji nakoupit foam rollery TOGU (pěnové válce), které považuji za vůbec nejlepší cvičební pomůcku na Pilates; již teď můžete vyzkoušet cvičení na rolleru při individuální hodině


Připravované
hodiny
Individuální
a
Firemní
hodiny
Pilates
Koncepce
Reference
Kontakt

Pilates Taťána