Pilates Taťána

P I L A T E S
T A Ť Á N A .CZ

Aktuální
kurzy

Několik slov o Pilates

Pilates je úžasné, inteligentní cvičení pro lidi, kteří chtějí uvolnit napětí, protáhnout tělo a zformovat postavu. Cviky Pilates vycházejí z Jógy, která byla hlavním zdrojem inspirace Pilatesovy metody. Je to systém, který využívá jednoduché pozice, cviky a prostřednictvím kterého lze dosáhnout vnitřního uvolnění, efektivně zregenerovat síly a kompenzovat tělu dopady negativních vlivů běžného dne. Sestava zahrnuje 34 základních cviků a celou řadu jejich modifikací a úrovní obtížnosti. Většina cviků se cvičí vleže na podložkách, v pomalém a plynulém tempu. Pilates je vhodné cvičení pro všechny!

Metoda staví na těchto základních principech:

  • koncentrace - soustředím se na to, co dělám
  • dýchání - můj dech je laterální (do žeber)
  • střed těla - (power house/core) je aktivní, hrudník zavřený
  • preciznost - snažím se o přesnou souhru pohybů
  • plynulost - mé pohyby navazují (tečou) jeden za druhým
  • kontrola - neustále kontroluji celé tělo a žádoucí postavení jeho jednotlivých partií

Žádoucí pozice:

Postavení páve - v běžném životě bychom měli usilovat o neutrální (fyziologickou) pozici pánve. Spojnice stydké kosti a trnů pánevních kostí vytvářejí vertikální rovinu (ve stoji). V Pilates se využívá ještě pozice imprint (otisk), která umožňuje bezpečné posilování břišních svalů osobám, které mají tyto svalové skupiny oslabené. Jde o mírné překlopení bederní páteře, (tzn. vyrovnání bederní lordózy, vleže na zádech), dosažené aktivací středu těla při vypojených hýžďových svalech.

Postavení lopatek – stabilní a ploché postavení lopatky přímo ovlivňuje pozici ramen, lopatky se snažíme tlačit dolů (protahujeme trapéz) a k sobě (posilujeme mezi-lopatkové svaly), lopatka je plochá kost, která by neměla výrazně vyčnívat v žádném úhlu pohledu.

Postavení ramen - ramena vždy vědomě stahujeme dolů (od uší) a do široka, a napomáháme tím správné stabilizaci lopatky

Postavení žeber - správná aktivace středu těla přímo ovlivňuje pozici žeber, která mají být zavřená (nevystouplá) a celý hrudní koš má působit kompaktně

Postavení hlavy a krční páteře – mírné vyrovnání krční lordózy v lehu na zádech (druhá brada) - cranio vertebrální flexe a dosažení vzájemné plynulé návaznost hlavy, obratlů krční a hrudní páteře při flexi trupu (jablko pod bradou), kdy brada nesmí přijít do kontaktu s hrudníkem (hyperflexe krční páteře) ani nesmí být ve výraznějším záklonu (hyperextenze krční páteře)

Připravované
hodiny
Individuální
a
Firemní
hodiny
Pilates
Koncepce
Reference
Kontakt

Pilates Taťána